Medisch Transport

PBrunner is gespecialiseerd in het verzorgen van transport voor ziekenhuizen, apothekers, huisartsen en andere zorginstellingen.

Gezondheidszorg in Nederland vindt plaats in een breed verband, de instituten die zich hier dagelijkse mee bezighouden zijn o.a. ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, artsen, apotheken, specialisten, privéklinieken, etc.

Dagelijks worden er binnen deze organisaties grote hoeveelheden post/documenten/pakketten en medicijnen vervoerd. Deze producten hebben vaak een zeer vertrouwelijke inhoud of dienen onder de meest optimale condities van punt A naar B vervoerd te worden.

Dit vervoer vraagt om een professionele aanpak met goede instrumenten en een vorm van dienstverlening waarbij de leverancier hiervan volgens de juiste richtlijnen(GDP) werkt. Dit is een specifiek vakgebied waar PBrunner zich de afgelopen jaren in heeft gespecialiseerd en aanbiedt als aparte vorm van dienstverlening.

Dit houdt in dat deze instellingen goed moeten kijken naar hun interne processen en de daarmee samenhangende kosten, ook naar de wijze waarop de logistiek dienstverlening binnen de organisatie plaatsvindt. Dit kan de interne postbezorging betreffen maar ook zaken als opslag, transport van medicijnen of dossiers van de ene vestiging naar de andere vestiging vervoeren. Natuurlijk ook de transport naar de huisartsen, externe specialisten en apotheken, vaak via een complex en veelzijdig netwerk.

_ASC0410
_ASC0374

PBrunner werkt met optimaal ingericht vervoer, en indien nodig wordt er gebruik gemaakt van geconditioneerd vervoer. Hiernaast beschikt het personeel over van de GDP richtlijnen en over veel ervaring in de zorgsector. Dit is een specifiek vakgebied waar wij ons de afgelopen jaren in hebben gespecialiseerd en aanbiedt als aparte vorm van dienstverlening.

Daarnaast is de automatisering van PBrunner modern ingericht zodat u als klant direct beschikt over alle informatie van een specifieke zending, facturen of aflevergegevens.

Ook indien u nu zelf het vervoer verricht binnen uw organisatie kan het interessant zijn om dit uit te besteden, het zal voor u efficiënter worden, u heeft geen last van improductiviteit , ziekte of vakantie en ook is het niet langer nodig om investeringen te doen in uw transport. Wij maken graag een afspraak met u, bel ons op 058 203 72 44 of meldt u hieronder via de website aan.